skip to Main Content
Menu

THIẾT KẾ – THI CÔNG NỘI THẤT VĂN PHÒNG CÔNG TY TIE VIỆT NAM – THỦ ĐỨC

Thiết kế – Thi công nội thất văn phòng công ty TIE Việt Nam – Thủ Đức

Chủ đầu tư: Cty TIE Việt Nam

Hạng mục: phòng làm việc, phòng giám đốc, phòng họp

Đơn vị thiết kế và thi công: Cty Trang trí nội thất Ngô Gia Phát

Vật liệu chính: MFC, MDF sơn

Thiết kế - Thi công nội thất văn phòng Thiết kế - Thi công nội thất văn phòng công ty TIE Việt Nam - Thủ Đức
Thiết kế - Thi công nội thất văn phòng công ty TIE Việt Nam - Thủ Đức Thiết kế - Thi công nội thất văn phòng công ty TIE Việt Nam - Thủ Đức
Thiết kế - Thi công nội thất văn phòng công ty TIE Việt Nam - Thủ Đức Thiết kế - Thi công nội thất văn phòng công ty TIE Việt Nam - Thủ Đức
Thiết kế - Thi công nội thất văn phòng công ty TIE Việt Nam - Thủ Đức Thiết kế - Thi công nội thất văn phòng công ty TIE Việt Nam - Thủ Đức
Thiết kế - Thi công nội thất văn phòng công ty TIE Việt Nam - Thủ Đức Thiết kế - Thi công nội thất văn phòng công ty TIE Việt Nam - Thủ Đức
Thiết kế - Thi công nội thất văn phòng công ty TIE Việt Nam - Thủ Đức Thiết kế - Thi công nội thất văn phòng công ty TIE Việt Nam - Thủ Đức
Thiết kế - Thi công nội thất văn phòng công ty TIE Việt Nam - Thủ Đức Thiết kế - Thi công nội thất văn phòng công ty TIE Việt Nam - Thủ Đức
Thiết kế - Thi công nội thất văn phòng Thiết kế - Thi công nội thất văn phòng
Thiết kế - Thi công nội thất văn phòng công ty TIE Việt Nam - Thủ Đức Thiết kế - Thi công nội thất văn phòng công ty TIE Việt Nam - Thủ Đức
0913393965
Back To Top
Tìm kiếm